Sökning: widbom Marks härad (P) (freg jreg...

Släktdatas logo
Förnamn:
Efternamn:
Far:
Församling:
Titel:
Årtal:
Sök i
Adress:
Övrigt:
Född
Husförhör
Vigd
Flytt
Död
Bouppteckning
Dombok
Mantal
Sök även i närliggande församlingar
 
| Totalt 16 poster! Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera sökresultatet!  ( Söktid i databasen 0.89 s)
 FörsamlDatumBarnetMtitelMfnamnMenamnKtitelKfnamnKenamnAdress
Marks härad (P) J201744-02-07     Furir Anders Widbom       
Marks härad (P) J211745-..-..     Furir Anders Widboum       
Marks härad (P) J211745-..-..      - Anders Widbom       
Marks härad (P) J211745-..-..      - Anders Widboum       
Marks härad (P) J211745-..-..     Furir Anders Widboum       
Marks härad (P) J211745-..-..      - Anders Widbom       
Marks härad (P) J211745-10-01      - Anders Widbom?       
Marks härad (P) J211746-..-..     Furir Anders Widboum       
Marks härad (P) J211746-..-..      - Anders Widbom       
Marks härad (P) J211746-..-..     Furir Anders Widbom       
Marks härad (P) J211747-..-..     Furir Anders Widbom       
Marks härad (P) J211747-..-..     Furir Anders Widbom       
Marks härad (P) J211747-..-..     Furir Andreas Widbom       
Marks härad (P) J211747-..-..     Furir Andreas Widbom       
Marks härad (P) J211748-..-..     Furir Anders Widboum       
Marks härad (P) J211749-..-..     Förare Anders Widboum