Sökning: widbom Marks härad (P) (freg jreg...

Släktdatas logo
Förnamn:
Efternamn:
Far:
Församling:
Titel:
Årtal:
Sök i
Adress:
Övrigt:
Född
Husförhör
Vigd
Flytt
Död
Bouppteckning
Dombok
Mantal
Sök även i närliggande församlingar
 
| Totalt 16 poster! Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera sökresultatet!  ( Söktid i databasen 0.67 s)
 FörsamlingDatumBarnetMtitelMfnamnMenamnKtitelKfnamnKenamnAdress
Marks härad (P) J20 1744-02-07     Furir Anders Widbom        
Marks härad (P) J21 1745-..-..     Furir Anders Widboum        
Marks härad (P) J21 1745-..-..      - Anders Widbom        
Marks härad (P) J21 1745-..-..      - Anders Widboum        
Marks härad (P) J21 1745-..-..     Furir Anders Widboum        
Marks härad (P) J21 1745-..-..      - Anders Widbom        
Marks härad (P) J21 1745-10-01      - Anders Widbom?        
Marks härad (P) J21 1746-..-..     Furir Anders Widboum        
Marks härad (P) J21 1746-..-..      - Anders Widbom        
Marks härad (P) J21 1746-..-..     Furir Anders Widbom        
Marks härad (P) J21 1747-..-..     Furir Anders Widbom        
Marks härad (P) J21 1747-..-..     Furir Anders Widbom        
Marks härad (P) J21 1747-..-..     Furir Andreas Widbom        
Marks härad (P) J21 1747-..-..     Furir Andreas Widbom        
Marks härad (P) J21 1748-..-..     Furir Anders Widboum        
Marks härad (P) J21 1749-..-..     Förare Anders Widboum