Digital föreläsning onsdag 28/2 kl 19.00

Du som är (eller blir) betalande medlem i Föreningen Släktdata kommer att någon gång varje månad under ”terminerna” ha möjligt att lyssna på en föreläsning och/eller delta i en frågestund med fokus på släktforskning. Möjlighet kommer också att finnas för att ställa frågor kring sökning i våra register. Detta sker denna gång via Zoom. Du är så aktiv du själv vill – bara lyssna eller själv ställa frågor. Du som är betalande medlem får länken hemskickad dagen innan.

Alla är vi barn i början och vi hjälps åt att hantera tekniken.

Onsdag 28 februari klockan 19.00

Porten mot väster – emigration från Göteborg är titeln på det tredje föredraget. Ewert Arwidsson, som länge sysslat med emigrationen från Göteborg, berättar om emigrationen, dess bakgrund och hur man kan hitta i dokumenten.

Du som är betalande medlem kommer att få länken skickad till dig dagen innan (27 februari). Du behöver inte anmäla dig. Antalet deltagare är begränsat, men vi tror att alla som vill kan vara med.

Välkommen att vara med 


Du har väl betalat medlemsavgiften?

Släktdata behöver tillskott

Att hitta sina anfäder i Släktdatas register blir lättare och lättare. Antalet register hos Släktdata liksom spridningen över landet. Våra datatekniska funktioner fungerar utmärkt och registerhanteringen likaså – men allt måste styras av en styrelse.

Nu nalkas årsmötet och styrelsen behöver tillskott. Och förstärkning/upplärning i verksamhetens praktiska delar är nödvändig på sikt.

Kan DU styra Släktdata – vi behöver en ordförande. Och vi tar också gärna in intresserade som kan ingå i styrelsen eller arbetsgrupperna. Kringfunktioner som också behöver förstärkas är ”kommunikation”, d.v.s. någon som kan hjälpa till med digitala media. Du behöver inte bo i västra Sverige – vi har möten digitalt.

Skicka ett mejl så får vi pratas vid om du är det minsta intresserad

Vi i styrelsen och arbetsgrupperna

[email protected]